Transparantiekalender geeft overzicht van afspraken over transparantie in de zorg

Waar wordt goede zorg geleverd en waar vind ik die informatie? Welke kwaliteitsgegevens moet een zorgaanbieder waar en wanneer aanleveren en waarom? De Transparantiekalender, waarop deze afspraken worden weergegeven, is vanaf heden terug te vinden op een van de websites van Zorginstituut Nederland: Zorginzicht.

Meetinstrumenten

Een van de taken van het Kwaliteitsinstituut, onderdeel van het Zorginstituut, is het inzichtelijk maken van de kwaliteit van de geleverde zorg. Zorgaanbieders, patiënten en verzekeraars maken samen afspraken over hoe en wanneer de kwaliteit van de geleverde zorg gemeten wordt. Begin november hebben zorgaanbieders, patiënten en verzekeraars voor verschillende sectoren overeenstemming bereikt over welke indicatoren kwaliteitsgegevens opleveren voor keuze-informatie voor de burger en voor zorginkoop. Deze indicatoren zijn nu opgenomen in het Register en op de Transparantiekalender. Op de Transparantiekalender is terug te vinden met welke meetinstrumenten (kwaliteitsindicatoren en vragenlijsten) er gemeten wordt, wanneer de gegevens aangeleverd moeten worden en wanneer de resultaten hiervan openbaar beschikbaar zijn.

Uitkomsten

De informatie over de kwaliteit van de zorg geleverd in 2014 is in de zomer van 2015 beschikbaar. Het Kwaliteitsinstituut maakt de gegevens toegankelijk. De burger kan terecht op KiesBeter voor begrijpelijke informatie over wat goede zorg is en waar deze geleverd wordt en de cijfers zelf zijn straks ook integraal te raadplegen op Zorginzicht.

Achtergrond

Op de Transparantiekalender staat nu met welke meetinstrumenten kwaliteit van zorg gemeten wordt in de gehandicaptenzorg, de kraamzorg, de medisch-specialistische zorg, de medisch-specialistische revalidatie, en verpleging, verzorging en thuiszorg. De meetinstrumenten voor de geestelijke gezondheidszorg worden in januari 2015 aan de transparantiekalender toegevoegd.

Binnen deze sectoren bestonden al sets van indicatoren, maar de afgelopen tijd hebben betrokken partijen deze sets tegen het licht gehouden en zijn deze sets vernieuwd, vervangen, aangepast, ingekort, dan wel bekrachtigd door zorgaanbieders, patiënten en verzekeraars. Deze partijen hebben aangegeven dat zij de komende tijd gezamenlijk zullen werken aan doorontwikkeling van de meetinstrumenten. Daarmee wordt de informatie over kwaliteit van zorg nog beter.

Voor een volledig overzicht van wat goede zorg is en hoe dit wordt gemeten, wil het Zorginstituut graag dat deze meetinstrumenten de komende jaren worden verbonden aan kwaliteitsstandaarden in het Register, zodat daar een volledig overzicht te vinden is.

Register en Transparantiekalender

Het Kwaliteitsinstituut houdt een Register bij met afspraken tussen zorgaanbieders, cliënten en zorgverzekeraars over wat goede zorg is (kwaliteitsstandaarden) en hoe de kwaliteit van de geleverde zorg gemeten wordt (meetinstrumenten of indicatoren). Meetinstrumenten die bedoeld zijn voor keuze-informatie en zorginkoop zijn daarnaast ook terug te vinden op de Transparantiekalender. Zorgaanbieders zijn wettelijk verplicht informatie over de kwaliteit van verleende zorg conform afspraken in de Transparantiekalender aan te leveren bij het Kwaliteitsinstituut.