Zorgprogramma voor betere dementiezorg in de regio gereed

Bij de zorg voor mensen met dementie zijn veel partijen betrokken. Voor goede zorg zijn daarom heldere afspraken nodig. De Zorgstandaard dementie beschrijft wat goede dementiezorg is. Deze wordt omgezet in zorgprogramma’s met regionale afspraken. De regio Haaglanden heeft als eerste afspraken over goede dementiezorg vastgelegd. Op 2 december overhandigden zij hun zorgprogramma aan het Kwaliteitsinstituut i.o. en aan de Regiegroep Zorgstandaard Dementie.

De foto toont links Rose-Marie Droës, regiegroep Zorgstandaard dementie, midden Diana Delnoij Kwaliteitsinstituut i.o. en rechts Truus Leinders van regio Haaglanden.
Beeld: ©Marnix Schmidt
Links Rose-Marie Droës, regiegroep Zorgstandaard dementie, midden Diana Delnoij Kwaliteitsinstituut i.o. en rechts Truus Leinders van regio Haaglanden. (foto: Marnix Schmidt)

De winst van een zorgprogramma

In juli 2013 bereikten 29 organisaties overeenstemming over wat goede dementiezorg is. Dit is vastgelegd in de Zorgstandaard dementie. De volgende stap is deze Zorgstandaard om te zetten in zorgprogramma’s. De zorgprogramma’s regelen dat zorg en begeleiding bij dementie eerder beschikbaar is, maar ook dat de informatie erover goed vindbaar is. Gea Broekema, directeur bestuurder van Alzheimer Nederland: “Snellere diagnostiek geeft eerder toegang tot hulp, informatie en zorg. En goede ondersteuning zorgt voor betere kwaliteit van leven, minder overbelaste mantelzorgers en stelt verpleeghuisopname maanden uit. Dat is de winst van een zorgprogramma”.

Haaglanden de eerste regio

Acht netwerken dementie zijn in 2013 begonnen met het omzetten van de zorgstandaard in een zorgprogramma. De regio Haaglanden heeft als eerste regionale afspraken over goede dementiezorg vastgelegd. Op 2 december overhandigde het regionale dementienetwerk Haaglanden haar zorgprogramma aan Rosemarie Droës, lid van de Regiegroep Zorgstandaard Dementie en de adviescommissie kwaliteit van het Kwaliteitsinstituut en aan Diana Delnoij, Hoofd van het Kwaliteitsinstituut i.o.. Delnoij: "Landelijke kwaliteitsstandaarden zijn belangrijk als uitgangspunt, maar vervolgens moet de vertaling worden gemaakt naar wat dat concreet betekent voor de zorg in een regio en de organisatie daarvan rond individuele patiënten. Die vertaalslag wordt in dit project gemaakt op basis van de Zorgstandaard dementie. Het is een prachtig initiatief waar we veel van kunnen leren. In dat opzicht is het ook een belangrijke pilot voor het Kwaliteitsinstituut".

Waarom een zorgprogramma

Een zorgprogramma beschrijft de dementiezorg die wordt geboden in de betreffende regio. Het betekent dat er goede regionale afspraken zijn. Zo ontstaat de samenhang die noodzakelijk is bij deze complexe en progressieve ziekte. Goede ondersteuning zorgt er daarnaast ook voor dat de mantelzorger het ook thuis langer vol kan houden.

De samenwerkende partijen in de dementienetwerken hebben alle onderdelen van de Zorgstandaard dementie uitgeschreven. Vanaf vroegsignalering en diagnostiek tot opname in een zorginstelling. Hiervoor was betrokkenheid vereist van alle partijen, van huisartsen, thuiszorg, ziekenhuizen tot gemeenten. Dit gebeurde met ondersteuning vanuit Vilans en advies door regionale belangenbehartigers van Alzheimer Nederland. Iedere partij had zijn eigen rol en verantwoordelijkheid in het geheel.

Openbaar

Het dementienetwerk Haaglanden heeft het zorgprogramma gepubliceerd op de website van Vilans zodat andere netwerken ook kunnen profiteren van het resultaat.

Kijk voor meer informatie op de website van Vilans.