Good practices gezocht voor Kwaliteitsforum 17 december 2013

Bent u of kent u een goede praktijk in de langdurige zorg die het verdient om aandacht te krijgen? Of wilt u wel eens horen wat anderen van uw vernieuwende zorgconcept vinden? Reserveer dan een plekje op de marktplaats voor good practices tijdens het kwaliteitsforum!

Initiatieven om de kwaliteit van zorg te verbeteren

Op veel plaatsen zijn er initiatieven van zorgprofessionals, zorginstellingen en cliënten om de kwaliteit van zorg te verbeteren. Deze initiatieven verdienen het om in het zonnetje gezet te worden zodat ook anderen hiervan kunnen leren. Het Kwaliteitsinstituut van het College voor zorgverzekeringen organiseert op 17 december 2013 een kwaliteitsforum over het project ‘Good practices in de Care’. Bestaande goede praktijken in de langdurige zorg kunnen hun zorgvoorbeeld delen met de deelnemers van dit Kwaliteitsforum. Bent u van mening dat uw zorgvoorbeeld het verdient om in het zonnetje te staan? Meldt u dan aan bij een van de medewerkers van het Kwaliteitsinstituut.

Project Good Practices Care

Het project ‘Good Practices Care’ heeft als doel om kwaliteitsontwikkeling in de langdurige zorg (Gehandicaptenzorg, Verpleging, verzorging en Thuiszorg en de langdurige GGZ) te bevorderen. We willen er op deze manier naar streven dat de zorg van goede kwaliteit is, toegankelijk en doelmatig, en aansluit bij de zorgvraag van de cliënt. Het kwaliteitsinstituut werkt met RIVM, Vilans en het Trimbos instituut aan een erkenningstraject voor good practices.

Het Kwaliteitsinstituut heeft als missie het bevorderen en ondersteunen van permanente verbetering van de kwaliteit van zorg en kwaliteitstransparantie in Nederland. Het Kwaliteitsforum is één van de middelen waarmee het Kwaliteitsinstituut wil helpen de bestaande kennis van zorgverbeteraars (cliëntenorganisaties, zorgprofessionals, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, kennisinstituten, branches en koepels, bestuurders en de overheid) optimaal te delen.

Het Kwaliteitsinstituut wil met het project ‘Good Practices in de Care’ het gebruik van goede voorbeelden in de langdurige zorg stimuleren. Een good practice is een interventie (bijvoorbeeld: een zorgvorm, organisatievorm of een goede aanpak) die op basis van ervaring en/of onderzoek kwalitatief goede zorg oplevert of een verbetering van de zorg bevordert.

Kwaliteitsforum

Elke 6 weken houdt het Kwaliteitsinstituut van het College voor zorgverzekeringen een Kwaliteitsforum. Op dit forum komen zorgorganisaties, verzekeraars, beleidsmedewerkers, kennisinstituten, branches en koepels bijeen om kennis te delen. Op het kwaliteitsforum van 17 december 2013 wordt speciale aandacht gegeven aan de goede voorbeelden die er nu al zijn in de langdurige zorg.

De interactieve markt tijdens het forum wil een podium bieden om een goed voorbeeld te presenteren, bijvoorbeeld aan de hand van een poster.

Voor meer informatie en aanmelding van uw goede voorbeeld voor de marktplaats kunt u contact opnemen met:

  • Angelie van der Aalst, Projectleider Good Practices Care, tel. (06) 4684 6847
  • Ineke van der Voort, Adviseur Langdurige zorg, tel. (020) 797 8044