CVZ ontvangt medisch-specialisten over kwaliteitsbeleid

De Orde van Medisch Specialisten werkt al langere tijd aan kwaliteitsverbetering van medisch-specialistische zorg. Onlangs gaf de Orde aan het CVZ hierover een presentatie. Het was de eerste van een reeks bijeenkomsten met organisaties in de zorg die werk maken van het verbeteren van de kwaliteit van de zorg.

Kwaliteitskoepel

De uitkomsten van deze bijeenkomsten gebruikt het CVZ voor de inhoudelijke invulling van het onderdeel Kwaliteit van het toekomstige Zorginstituut Nederland.

De orde van Medisch Specialisten (OMS) belichtte tijdens de bijeenkomst op 20 maart bij het CVZ haar kwaliteitsbeleid, dat ze heeft vormgegeven in een kwaliteitskoepel. In dit beleid is het ontwikkelen, ontsluiten en invoeren van richtlijnen en normen voor de medische specialismen geconcentreerd.

Verder passeerden een aantal praktijkvoorbeelden de revue, bijvoorbeeld de ontwikkeling van richtlijnen via een ‘wiki’ door KNO-artsen.

De smaak naar meer

Nog niet alles verloopt soepel in de praktijk. Vooral de deelname van medisch specialisten aan de ontwikkeling van richtlijnen en de toepassing daarvan vergen aandacht. De OMS ziet hierbij een belangrijke rol voor het NZi weggelegd.

De aanwezigen waren onder de indruk van wat de OMS nu al doet op het gebied van richtlijnen en normen. Bij de afsluiting merkte CVZ-bestuurslid Bert Boer op: “Dit smaakt naar meer. Ik wil graag met de Orde nagaan hoe we samen concrete onderwerpen verder kunnen uitdiepen zoals het toetsingskader en het werkprogramma van NZi Kwaliteit”.