Tijdelijke en voorwaardelijke financiering van zorginnovaties

Met een tijdelijke financiering uit een subsidieregeling kunnen nieuwe zorgtechnieken waarvan de waarde nog niet helemaal vaststaat, voorlopig toch worden toegepast. Voorwaarde is wel dat de aanbieders tijdens die tijdelijke vergoeding onderzoek verrichten om aan te tonen dat de zorginnovatie voldoet aan de criteria voor opname in het basispakket. Het onderzoek moet ook een voorwaarde worden voor reeds bestaande subsidieregelingen voor innovatieve zorg. Dit adviseert het College voor zorgverzekeringen (CVZ) aan minister Klink van VWS in het rapport ‘Voorwaardelijke financiering in het kader van een verantwoord pakket’.

Besluitvorming versnellen

Veelbelovende zorginnovaties doorlopen vaak een lang proces, voordat zij in het basispakket worden opgenomen. Zorginnovaties moeten hun waarde bewezen hebben, voordat ze kunnen instromen in het basispakket. Vaak is dat bewijs er nog niet, omdat er nog geen gegevens zijn over de effectiviteit van de innovaties. Zonder dat bewijs voldoet een zorginnovatie niet aan de criteria om toegelaten te worden tot het basispakket. De subsidieregeling die het CVZ voorstelt, moet de besluitvorming over het opnemen van innovatieve zorg in het pakket versnellen en verbeteren. Met de subsidieregeling beschikt de zorgaanbieder over de financiële middelen om de zorg te leveren aan verzekerden en kan tegelijk het noodzakelijke onderzoek doen. Mocht uit het onderzoek blijken dat de zorginnovatie toch niet aan de criteria van het pakket voldoet dan wordt de vergoeding weer stopgezet.

Voorwaarden in bestaande subsidieregelingen

Er bestaat al een aantal subsidieregelingen voor zorginnovaties. Zij hebben echter gemeen dat de financiering niet gekoppeld is aan het verzamelen van bewijs voor de effectiviteit van de nieuwe zorgvorm. Het CVZ adviseert om ook in de bestaande regelingen, waar dat nog niet het geval is, voorwaarden op te nemen over dataregistratie en –evaluatie of andere vormen van onderzoek.

Onderzoek naar zorg die al in het basispakket zit

Zorg ontwikkelt zich snel en veranderingen en vernieuwingen kunnen tot gevolg hebben dat al lang verzekerde zorg niet meer aan de criteria voldoet om opgenomen te blijven in basispakket. Bij twijfel over de effectiviteit van zorg die al in het basispakket zit, zal onderzoek hiernaar ook uit de subsidie gefinancierd moeten worden. De effectiviteit kan zo worden getoetst en bij gebleken onwerkzaamheid kan de zorg uit het pakket worden verwijderd.