Opname stoppen-met-rokenprogramma in basispakket

De zorg die mensen nodig hebben bij het stoppen met roken, moet integraal in het basispakket worden opgenomen. Roken is een verslavingsziekte en vormt een groot gezondheidsrisico voor de individuele roker en zijn omgeving. De meest succesvolle behandeling bij het stoppen met roken is het stoppen-met-rokenprogramma. Dit programma bestaat uit een combinatie van gedragsmatige begeleiding - zoals stopadviezen en coaching door een zorgverlener - én daarnaast uit (nicotinevervangende) geneesmiddelen. Dit staat in het advies ‘Stoppen-met-rokenprogramma: te verzekeren zorg!’ dat het College voor zorgverzekeringen (CVZ) aan minister Klink van VWS heeft aangeboden.

Integraal programma

Het stoppen-met-rokenprogramma is een effectieve behandeling bij het stoppen met roken. Het CVZ verwacht dat door uitbreiding van het pakket met een stoppen-met-rokenprogramma meer rokers hulp zullen vragen om te stoppen met roken en dat er meer mensen zijn die daadwerkelijk erin slagen te stoppen met roken. Van dit programma zit nu alleen de gedragsmatige ondersteuning bij het stoppen met roken in het basispakket. De ondersteuning met geneesmiddelen (waaronder nicotinevervangers) valt nu voor het grootste deel niet onder de Zorgverzekeringswet. Door het integrale programma als een afzonderlijke aanspraak in de Zorgverzekeringswet te regelen, kan een roker hierop aanspraak maken.

Stoppen-met-rokenprogramma: gedragsmatige ondersteuning en geneesmiddelen

Het stoppen-met-rokenprogramma bestaat uit gedragsmatige ondersteuning al dan niet gecombineerd met geneesmiddelen. Voorbeelden van kortdurende behandelingen zijn: adviezen van een huisarts, verloskundige of medisch specialist, zoals het ‘stopgesprek’, het ‘stopadvies’ en de ‘stopmail’. Meer intensieve vormen van op gedragsverandering gerichte interventies (in een groep of individueel) bij stoppen met roken, bestaan uit een serie contacten. Voorbeelden hiervan zijn persoonlijke of telefonische coaching, gedragstraining en groepstraining.

De ondersteuning met geneesmiddelen kan bestaan uit nicotinevervangende middelen - dit zijn geregistreerde geneesmiddelen waarin nicotine als werkzame stof zit -, en de middelen nortriptyline en bupropion (Zyban).

Kosten

De gemiddelde kosten per stoppoging met het stoppen-met-rokenprogramma komen uit op € 226,- per persoon. Het CVZ raamt het opnemen van het stoppen-met-rokenprogramma in 2010 in de zorgverzekering op jaarbasis op een macrobedrag tussen de ongeveer € 20 miljoen en € 33 miljoen, afhankelijk van de gekozen behandeling en de behandelduur. In deze raming is gerekend met minimaal bijna 90 duizend mensen die een stoppoging ondernemen. Het maximum aantal stoppers is geraamd op ruim 140 duizend.

Roken

Roken leidt tot verlies aan kwaliteit van leven. Roken is veroorzaker van de meeste ziektelast in de Nederlandse bevolking. Ook voor sterfte uitgedrukt in verloren levensjaren blijft roken verreweg de belangrijkste risicofactor.