Wat is een aanvullende zorgverzekering?

Een aanvullende verzekering is een verzekering voor zorg die niet in de basisverzekering zit. Bijvoorbeeld voor brillen of lenzen. Of voor meer fysiotherapie dan het basispakket vergoedt. Een aanvullende verzekering is niet verplicht.

Inhoud aanvullende verzekering

De aanvullende zorgverzekering vergoedt altijd zorg die niet in het basispakket zit. Welke zorg wordt vergoed, verschilt per aanvullende zorgverzekering. Aanvullende verzekeringen vergoeden bijvoorbeeld (een deel van) de kosten van: 

  • extra fysiotherapie
  • de tandarts en orthodontist (voor beugels)
  • alternatieve geneeskunde
  • brillen en lenzen

Aanvullende verzekering is geen zaak van de overheid

Zorgverzekeraars bepalen zelf de voorwaarden en vergoedingen van de aanvullende verzekering. Zij stellen ook de premie vast. De overheid regelt dit niet. De overheid bepaalt alleen wat er in de basisverzekering zit.

Geen eigen risico

U heeft geen wettelijk verplicht eigen risico bij een aanvullende verzekering. Het wettelijk verplichte eigen risico geldt alleen voor zorg uit de basisverzekering.

Geen wettelijke eigen bijdrage

In de aanvullende verzekering vergoedt de zorgverzekeraar soms een deel van de kosten. De rest betaalt u zelf. Dat deel kunt u zien als een eigen bijdrage. Er is geen wettelijke eigen bijdrage zoals bij de basisverzekering.

Geen acceptatieplicht voor aanvullende verzekering

Een zorgverzekeraar bepaalt zelf de voorwaarden van de aanvullende verzekering. Een zorgverzekeraar mag u weigeren, maar in de praktijk komt dit bijna niet voor.

Andere verzekeraar

U mag de aanvullende verzekering bij een andere verzekeraar afsluiten dan die van uw basisverzekering.

Premie

De premie voor de aanvullende verzekering verschilt per zorgverzekeraar. Zorgverzekeraars hebben vaak verschillende aanvullende pakketten, met verschillende prijzen. De verzekeraar mag hogere premies vragen als u ouder bent. Ook kan de premie hoger zijn als u uw verplichte basisverzekering bij een andere zorgverzekeraar heeft.

Wachttijd bij aanvullende verzekering

Een zorgverzekeraar kan een wachttijd voor de aanvullende verzekering hanteren. Dan bent u al wel verzekerd, maar krijgt u bepaalde kosten nog niet vergoed. U krijgt bijvoorbeeld een nieuwe kroon uit de tandartsverzekering pas na 6 maanden vergoed. En niet meteen op de 1e dag van uw verzekering.