Brochure Hulpmiddelen Wet langdurige zorg

Mensen die zorg ontvangen vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) kunnen hulpmiddelen krijgen. Welke dat zijn hangt af van de manier waarop u Wlz-zorg ontvangt (leveringsvorm). Bijvoorbeeld thuis of in een instelling. Het hangt ook af van het soort Wlz-hulpmiddel dat u aanvraagt. In de brochure ‘Hulpmiddelen Wet langdurige zorg’ leggen we uit wat mogelijk is en waar u hulpmiddelen kunt aanvragen. We beschrijven welke instantie daarover besluit. Ook geven we voorbeelden van verschillende situaties.

Handreiking Hulpmiddelen Wlz - uitleg in eenvoudige taal over het regelen van zorg
Beeld: ©Zorginstituut Nederland

Ingewikkelde woorden in eenvoudige taal

In deze brochure staan soms moeilijke woorden en begrippen. Bijvoorbeeld voor de verschillende soorten Wlz-hulpmiddelen. Wij gebruiken deze woorden, omdat ze ook zo in de wet staan. En omdat behandelaars, Wlz-instellingen en zorgkantoren die moeilijke woorden ook gebruiken. We leggen alle woorden zo helder mogelijk uit. De brochure bevat ook een  handige lijst met uitleg van veelgebruikte woorden en begrippen.

Voor informatie

Vragen over deze brochure kunt u per e-mail stellen aan:

Mascha den Haan
E-mail: Mdenhaan@zinl.nl

Wilt u meer weten over hoe u langdurige zorg kunt regelen? Kijk dan op de website Zorgkantoor.nl.