Kan een thuiswonende verzekerde met een Wlz-indicatie worden opgenomen in het eerstelijnsverblijf (ELV)?

Een verzekerde die Wlz-zorg thuis krijgt, kan tijdelijk worden opgenomen in een Wlz-instelling als zorg thuis even niet mogelijk is. De leveringsvorm voor Wlz-zorg moet dan worden gewijzigd in verblijf. De instelling moet een overeenkomst hebben met het zorgkantoor voor Wlz-verblijf met behandeling. Als een instelling alleen een overeenkomst heeft met een zorgverzekeraar voor eerstelijnsverblijf vanuit de Zvw, dan kan deze Wlz-cliënt daar niet worden opgenomen. De kosten komen voor rekening van de Wlz. Als de verzekerde weer naar huis gaat, verandert de leveringsvorm weer. Meer informatie over leveringsvormen in de Wlz is te vinden in het Wlz-kompas op de pagina 'Leveringsvormen (instelling, vpt, mpt en pgb)'.