Kan alleen een huisarts verantwoordelijk zijn voor de geneeskundige zorg in het eerstelijnsverblijf (ELV)?

Nee, in het ELV gaat het om een arts die werkt vanuit een 'generalistisch geneeskundig zorgarsenaal'. Dit kan een huisarts, een specialist ouderengeneeskunde of een arts verstandelijk gehandicapten zijn. De regelgeving zegt het zo: ELV is 'verblijf dat medisch noodzakelijk is in verband met een behoefte aan geneeskundige zorg'. In het ELV wordt die zorg aangeduid als 'zorg zoals huisartsen die plegen te bieden'.