Wat is de procedure bij opname in het eerstelijnsverblijf (ELV)? Is voor opname in het eerstelijnsverblijf de indicatie van een huisarts nodig?

Bij het vaststellen van de medische noodzaak voor opname in het ELV zijn twee artsen betrokken: een insturende arts en een opnemende arts. De insturende arts is in de regel een huisarts vanuit de thuissituatie of een specialist vanuit het ziekenhuis. Hij overlegt met de opnemende arts, die verantwoordelijk is voor de geneeskundige zorg in het ELV. Wanneer de opnemende arts de verantwoordelijkheid voor de gepresenteerde patiënt op zich wil nemen, volgt opname. Blijkt tijdens dit overleg dat de opnemende arts de verantwoordelijkheid niet op zich kan nemen, dan gaat de opname niet door. Het besluit van de insturende arts om iemand aan te melden voor het ELV en het besluit van de opnemende arts om een cliënt wel of niet op te nemen zijn onderdeel van het medisch handelen. Beide besluiten vallen onder het medisch tuchtrecht.