Geldt dezelfde procedure bij opname in het eerstelijnsverblijf (ELV) vanuit het ziekenhuis?

De behandelend medisch specialist of eerste hulp-arts stelt vast dat de patiënt geen medisch specialistische zorg (meer) nodig heeft. In principe kan de patiënt dan naar huis. De zorg kan dan worden overgedragen aan de huisarts (en de wijkverpleegkundige). Wanneer de zorg thuis niet passend en verantwoord kan worden geleverd, kan opname in een ELV worden overwogen. De medisch specialist of eerste hulp-arts kan aan de (overdrachts)verpleegkundige in het ziekenhuis vragen om onderzoek te doen naar de thuissituatie en te overleggen met de huisarts (en de wijkverpleegkundige). Ook overleg met een organisatie voor ELV kan nodig zijn. Wanneer blijkt dat ELV noodzakelijk is, dan is de medisch specialist verantwoordelijk voor verwijzing naar het ELV. De ELV-arts beslist over opname (zie hierboven). Het is belangrijk dat de medisch specialist en de ELV-arts met elkaar overleggen bij opname, zodat de overdracht van medische gegevens goed verloopt. Ook de verpleegkundige van het ziekenhuis en de verpleegkundige van het ELV moeten met elkaar overleggen over de verpleegkundige overdracht.
De procedure voor opname in het ELV is dus hetzelfde als de procedure bij opname in een ziekenhuis (verblijf voor medisch specialistische zorg).