Hoe zit het met de paramedische zorg in het eerstelijnsverblijf (ELV)?

De paramedische zorg ( fysiotherapie, oefentherapie, logopedie, ergotherapie en diëtetiek) valt alleen onder de aanspraak ELV wanneer deze zorg gericht is op de aandoening of op de beperking die geleid heeft tot opname in het ELV. Het besluit om met deze zorg te starten, hangt af van het professionele oordeel van de (eind)verantwoordelijke arts binnen het ELV.