Wat verstaan wij onder geneeskundige zorg in verband met het eerstelijnsverblijf (ELV)?

Geneeskundige zorg binnen de Zvw omvat meer dan alleen medische zorg, zoals diagnostiek, poeders, pillen en 'snijden'. Ook zorg gericht op functiebehoud bij gevolgen van een aandoening of beperking valt onder geneeskundige zorg. Dit geldt ook voor het leren omgaan met of het compenseren van dergelijke beperkingen en het geven van uitleg en begeleiding rond een ziekte of aandoening.
Daarnaast hoeft er niet per se al sprake te zijn van een aandoening of beperking. Ook zorg gericht op het voorkomen van een aandoening of beperking valt onder geneeskundige zorg. Bijvoorbeeld via nauwlettende observatie, om tijdig te kunnen ingrijpen. Al deze zorg kan dus binnen het ELV worden geleverd, wanneer een huisarts, een specialist ouderengeneeskunde of arts verstandelijk gehandicapten hiervoor verantwoordelijk is.