Hoe zit het met farmaceutische zorg in het eerstelijnsverblijf (ELV)?

Farmaceutische zorg valt niet onder de aanspraak ELV. Daarbij gaan we er vanuit dat het ELV de beschikking heeft over genees- en verbandmiddelen die we tot de basisuitrusting van een dergelijke instelling rekenen, zoals pijnstillers, ontsmettingsmiddelen en reguliere wondverzorgingsmiddelen.