Wanneer eindigt het eerstelijnsverblijf (ELV)?

Het ELV kan worden beëindigd om drie redenen:

  1. De medische noodzaak voor het verblijf vervalt: de geneeskundige zorg kan (weer) op een passende en verantwoorde manier in de thuissituatie worden verleend.
  2. De verzekerde is niet langer aangewezen op generalistische geneeskundige zorg. Met andere woorden: er is sprake van 'herstel' of in ieder geval stabilisatie of verbetering van de gezondheidssituatie. De verzekerde kan dan naar huis of naar een ander verblijfadres. Het tegenovergestelde kan ook aan de orde zijn: de gezondheidssituatie verslechtert en de zorg moet worden uitgebreid. Bijvoorbeeld naar een 'verblijf in verband met medisch specialistische zorg' (ziekenhuis) of naar een Wlz-instelling.
  3. De verzekerde krijgt tijdens het verblijf in het ELV een indicatie voor de Wlz. Op dat moment stopt de formele indicatie voor het ELV. Het verblijf kan worden voortgezet totdat een plek beschikbaar is. De kosten voor het verblijf en de daaraan verbonden geneeskundige zorg vallen hier echter onder de Wlz.
Heeft deze informatie u geholpen?