Wanneer begint het eerstelijnsverblijf (ELV)?

Wanneer een verzekerde is aangewezen op generalistisch geneeskundige zorg en zijn zorgverleners concluderen dat hij deze zorg in de thuissituatie niet op een passende en verantwoorde manier kan ontvangen, kan ELV overwogen worden. Ook wanneer de medisch specialist in het ziekenhuis vindt dat een verzekerde niet langer specialistische geneeskundige zorg nodig heeft, maar dat hij nog wel generalistisch geneeskundige zorg met verblijf nodig heeft, kan tot opname in het ELV worden besloten. Het ELV begint zodra de opnemende arts de medische verantwoordelijkheid op zich neemt.