Standpunt röntgendiagnostiek op aanvraag van een Wlz-arts komt ten laste van de Zvw

Het Zorginstituut heeft een duiding gedaan of röntgendiagnostiek aangevraagd door een Wlz-arts ten laste komt van de Zvw (Zorgverzekeringswet) of de Wlz (Wet langdurige zorg). In de huidige situatie komt deze diagnostiek ten laste van de Wlz (het instellingsbudget). Dit is gezien de feitelijke situatie waarbij de radioloog de foto beoordeelt en interpreteert niet logisch.
Het Zorginstituut oordeelt dat röntgendiagnostiek aangevraagd door een Wlz-arts in het kader van een behandeling ten last moet komen van de Zvw. Omdat de bekostiging en declaratiesystematiek moeten worden aangepast, gaat deze nieuwe duiding in per 1 januari 2020.

Het Zorginstituut krijgt vaak vragen over wanneer diagnostiek onder de Wlz valt en wanneer onder medisch specialistische zorg. Het Zorginstituut heeft naar aanleiding hiervan zowel bijgaand specifiek standpunt als het gaat om röntgendiagnostiek uitgebracht als een algemeen standpunt diagnostiek.