Standpunt trombosezorg bij verblijf in een instelling en behandeling door dezelfde instelling

In geval van verblijf met behandeling door dezelfde Wlz-instelling omvat de Wlz-aanspraak trombosezorg. Ook als de instelling het onderzoek uitbesteedt aan een trombosedienst, blijft het Wlz-zorg.