Standpunt heupbeschermer valt als kleding onder zorgaanspraak 'verblijf in een verpleeginstelling'

De heupbeschermer is een hulpmiddel ter preventie van heupfracturen bij ouderen met een verhoogd niet-beïnvloedbaar valrisico. Gezien het gegeven dat de heupbeschermer als broek gedragen wordt, heeft de heupbeschermer meer het karakter van kleding dan van een hulpmiddel. De heupbeschermer beoogt de verpleging en verzorging van bepaalde patiënten te optimaliseren.
Bewoners van verpleeghuizen kunnen aanspraak maken op
heupbeschermers als kleding, verband houdend met het karakter en de doelstelling van de instelling. Bij verblijf en behandeling door dezelfde instelling wordt deze speciale kleding vergoed via de Wlz.