Wlz-geschil: IQ-test bij kinderen met autisme vereist specifieke deskundigheid

Het Zorginstituut is gevraagd te adviseren over een geschil tussen het CIZ en een verzekerde over het niet indiceren van Wlz-zorg.

Advies

Psychiatrische aandoeningen geven geen toegang tot de Wlz. Bij een verzekerde met autisme laten non-verbale IQ-testen een veel beter resultaat zien dan verbale testen. Verzekerde scoort op deze testen weliswaar beneden gemiddeld, maar niet op een verstandelijk beperkt niveau. Op basis van de huidige onderzoeksgegevens kan bij de verzekerde geen 'grondslag verstandelijke handicap' worden vastgesteld, waardoor er geen grondslag aanwezig is die toegang geeft tot de Wlz.