Wlz-geschil: Beoordelen behandelperspectief LVG

Bij de beoordeling of een verzekerde is aangewezen op behandeling in een instelling voor licht verstandelijk gehandicapten (LVG) mag het CIZ uit de opmerking dat verzekerde zou hebben aangegeven dat hij geen heil meer ziet in behandeling niet zonder meer de conclusie trekken dat er geen behandelperspectief is. Ook opname voor nadere functionele diagnostiek en het opstellen van een behandelplan kan een behandeldoel zijn.