Standpunt bevorderen van participatie van cliënten met een psychische stoornis

Is het de taak van zorgprofessionals om hun cliënten te begeleiden naar sport, een woning, werk of hun cliënten te ondersteunen bij het sluiten van vriendschappen?