Aan het bureau en aan het bed: Olga Overeem en Pauline Leuverink - Artikel Zorginstituut Magazine juli 2021

Hoe pakken de adviezen, richtlijnen, handreikingen of standpunten van het Zorginstituut in de praktijk uit? In hoeverre sluit dat wat ‘aan het bureau’ is bedacht aan op de dagelijkse praktijk ‘aan het bed’? Deze keer de handreiking ‘Wettelijke domeinen voor zorg en ondersteuning aan mensen met een psychische stoornis’. Met Olga Overeem en Pauline Leuverink.

Olga Overeem en Pauline Leuverink
Beeld: ©De Beeldredaktie: Marco Vellinga en Rob Voss / Zorginstituut Magazine