Notitie verduidelijking standpunt Voetzorg voor mensen met diabetes mellitus

Deze notitie is een verduidelijking bij het standpunt 'Voetzorg bij diabetes mellitus' uit 2010 dat beschrijft welke onderdelen van preventieve voetzorg behoren tot het basispakket van de zorgverzekering voor mensen met diabetes mellitus. In deze verduidelijking geeft Zorginstituut Nederland aan dat dezelfde onderdelen van preventieve voetzorg ook verzekerde zorg zijn voor mensen met een verhoogd risico op een voetulcus door andere aandoeningen of als gevolg van een medische behandeling.

Rolverdeling bij preventieve voetzorg

Het standpunt van 2010 benoemt welke onderdelen van preventieve voetzorg door podotherapeuten en pedicures destijds geleverd werden volgens de toenmalige richtlijnen en beroepsprofielen. Dit moet niet opgevat worden als een uitspraak over wie preventieve zorg mag leveren. Uitspraken hierover behoren niet tot de taken van het Zorginstituut.

Omdat het zorglandschap inmiddels veranderd is en registerpodologen ook betrokken zijn bij preventieve voetzorg, is het gewenst dat zorgverleners en zorgverzekeraars duidelijkheid geven over de rol van podotherapeuten, registerpodologen en pedicures bij preventieve voetzorg.