Herstelzorg voor covid-19-patiënten: 6 vragen - Artikel Zorginstituut Magazine april 2021

Tijdens de eerste coronagolf werd duidelijk dat sommige mensen na covid-19 (het nieuwe coronavirus) langdurig ernstige klachten houden. Zij kunnen baat hebben bij eerstelijns paramedische herstelzorg. Het Zorginstituut heeft daarom afgelopen zomer in een versnelde procedure geadviseerd om deze zorg onder voorwaarden te vergoeden. In dit artikel uit het Zorginstituut Magazine leest u wat deze deze zorg inhoudt en hoe de regeling er precies uitziet. 

Herstelzorg na corona