Afbakening Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en wijkverpleging (Informatiekaart VWS), stand van zaken per 1 januari 2015