Hoe wilt u uw zorg in 2024 geleverd hebben in de Wet langdurige zorg?

Als u een indicatie heeft voor zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz), is het goed om na te denken over de plek waar u de zorg wilt ontvangen. Het kan zijn dat u graag thuis wilt blijven wonen, maar het is ook mogelijk dat opname in een instelling het meest wenselijk of noodzakelijk is. Deels thuis blijven wonen is ook mogelijk.

Wilt u thuis blijven wonen?

Als u thuis wilt blijven wonen, kunt u onder bepaalde voorwaarden kiezen uit de volgende leveringsvormen:

  • een volledig pakket thuis (vpt);
  • een modulair pakket thuis (mpt);
  • een persoonsgebonden budget (pgb); of
  • een combinatie van mpt en pgb.

Als u kiest voor thuis wonen in combinatie met verblijf in een Wlz-instelling, dan kan dat deeltijdverblijf zijn. Er moet dan aan de daarvoor geldende voorwaarden zijn voldaan. Deeltijdverblijf is geen aparte leveringsvorm.