Klachten en geschillen over zorgaanbieders (Wlz/Zvw)

Iedereen heeft recht op goede zorg. Wat goede zorg is, heeft de overheid wettelijk vastgelegd. Daarnaast is vastgelegd wat er moet gebeuren als mensen een klacht hebben over de zorg. Dit staat in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). In de Wkkgz is geregeld dat een zorgaanbieder een laagdrempelige klachtprocedure moet hebben. Naast de verzekerde kunnen ook naasten of vertegenwoordigers van de verzekerde een klacht indienen.

Procedure gericht op een goede oplossing

Een belangrijk onderdeel van de wet is dat er een onafhankelijk persoon is, die degene met een klacht bijstaat. De klachtenprocedure is er in eerste plaats op gericht dat de klager en de zorgaanbieder tot een voor beiden goede oplossing komen. Als dat niet lukt, kan de klacht worden voorgelegd aan een onafhankelijke geschillencommissie.