Fysiotherapie en oefentherapie bij chronic obstructive pulmonary disease (COPD)

Het Zorginstituut (voorheen CVZ) is van oordeel dat fysiotherapie en oefentherapie (kortdurend en langdurend) voor patiënten met COPD met GOLD-klasse II, III of IV effectief is en daarmee voldoet aan de stand van de wetenschap en praktijk. Dit geldt ook voor de onderhoudsbehandeling na plotselinge verslechtering van de longfunctie en ernstige kortademigheid veroorzaakt door luchtweginfecties (exacerbatie) nadat een longrevalidatieprogramma is gevolgd.

Het Zorginstituut adviseert de minister van VWS de aandoening COPD te handhaven op bijlage 1 van het Besluit zorgverzekering (de zogenoemde chronische lijst).