Pakketadvies fysiotherapie en oefentherapie bij artrose aan heup en knie, reumatoïde artritis en spondyloartritis en radiculair syndroom (hernia) met motorische uitval

Zorginstituut Nederland heeft voor een aantal aandoeningen van het bewegingsapparaat onderzocht of oefentherapie onder supervisie van een fysio- en oefentherapeut vergoed moet worden uit het basispakket. Onze bevindingen zijn te vinden in het rapport 'Fysio- en oefentherapie bij artrose aan heup en knie, reumatoïde artritis en spondyloartritis en radiculair syndroom (hernia) met motorische uitval'.

Wij adviseren de minister van VWS het volgende:

Oefentherapie bij artrose van heup en knie in basispakket opnemen

Het is aangetoond dat oefentherapie onder supervisie van een fysiotherapeut of oefentherapeut werkt bij artrose van heup en knie. Daarom adviseert het Zorginstituut deze behandeling in het basispakket op te nemen. De vergoeding geldt voor maximaal 12 behandelingen per periode van 12 maanden.

Oefentherapie bij reuma niet in basispakket opnemen

Voor oefentherapie onder supervisie van een fysio- of oefentherapeut bij reuma is niet aangetoond dat deze behandeling werkt. Daarom adviseert het Zorginstituut om de behandeling niet in het basispakket op te nemen.

Oefentherapie bij hernia in brede zin onderzoeken

Over oefentherapie bij het radiculair syndroom (hernia) met motorische uitval brengt het Zorginstituut geen apart advies uit, omdat de behandeling hiervan meestal door neurologen wordt gedaan. Wel adviseert het Zorginstituut om de effectiviteit en kosteneffectiviteit van oefentherapie voor ander andere rugklachten (zoals aspecifieke lage rugklachten of hernia zonder motorische uitval) nader te onderzoeken.

Samenhang met systeemadvies

Het Zorginstituut heeft in december 2016 een systeemadvies over fysiotherapie en oefentherapie aan de minister van VWS uitgebracht. Hierin adviseert het Zorginstituut onder andere om de NZa met de veldpartijen te laten onderzoeken of fysiotherapie en oefentherapie op een andere manier te bekostigen zijn. Als de minister van VWS besluit om oefentherapie bij artrose in het basispakket op te nemen, zou deze behandeling onderdeel kunnen zijn van dat onderzoek en de daarop volgende evaluatie.

Reactie Minister

De minister van VWS heeft het advies van het Zorginstituut overgenomen. Oefentherapie bij artrose van heup en knie is vanaf 1 januari 2018 in het basispakket opgenomen. De vergoeding geldt voor maximaal 12 behandelingen per periode van 12 maanden.