Beddengoed en overig linnen (Wlz)

Afhankelijk van de vorm van de geleverde zorg komt het verstrekken en wassen van beddengoed en overig linnen ten laste van de Wlz of de verzekerde. Wlz-zorg kan geleverd worden in verschillende leveringsvormen. Het kan gaan om verblijf in een instelling of zorg thuis met een volledig pakket thuis (vpt), een modulair pakket thuis (mpt) of de zorg zelf te regelen met een persoonsgebonden budget (pgb).

Beddengoed en overig linnen bij verblijf in een instelling

Bij verblijf in een instelling is het verstrekken van bedlinnen, handdoeken en dergelijke onderdeel van het Wlz-verblijf. Het gaat om het zogenoemde platgoed: bedtextiel, badtextiel en keukentextiel.

Een Wlz-instelling mag in overleg met de cliëntenraad de verzekerde de keus bieden tussen het gebruik van het (gratis) platgoed van de instelling of het gebruik van eigen platgoed. De instelling is verantwoordelijk voor het wassen van het platgoed. De instelling kan voorwaarden stellen aan het eigen platgoed (bijvoorbeeld kleurvastheid en wasmachinebestendigheid). De cliënt is verantwoordelijk voor het labelen van eigen platgoed.

Lees meer over de voorzieningen bij verblijf in een Wlz-instelling op de pagina 'Overige voorzieningen'.

Beddengoed en overig linnen bij vpt

Bij een vpt is het gebruikelijk dat de zorgaanbieder het wassen van (al dan niet eigen) bedlinnen kosteloos uitvoert en enige recreatieve activiteiten organiseert. Als de instelling en cliëntenraad daarover overeenstemming hebben, kunnen in plaats daarvan ook andere faciliteiten op het gebied van zorg en welzijn worden aangeboden. Het gaat dan niet over een bezuiniging, maar een door beide partijen gewenste beleidsverandering.

Beddengoed en overig linnen bij mpt en pgb

Bij mpt en pgb koopt de verzekerde zijn eigen beddengoed en overig linnen. Het wassen ervan kan onderdeel zijn van de huishoudelijke hulp die vanuit de Wlz wordt geboden. Zoals altijd bij deze leveringsvormen geldt dat dit moet passen binnen de beschikbare middelen.

Lees meer over de verschillende vormen van zorg op de pagina 'Leveringsvormen'.