Begeleiding bij bezoek arts (Wlz)

Begeleiding bij bezoek aan een arts in de Wlz kan voorkomen wanneer de verzekerde verblijft in een instelling. Het kan ook gaan over verzekerden die er voor kiezen om niet te verblijven in een instelling, maar de zorg thuis te ontvangen.

De cliënt begeleiden naar een arts of therapeut bij verblijf in een instelling

De Wlz-instelling die verblijf biedt, is verantwoordelijk voor de coördinatie van de totale zorg aan de cliënt. Dat houdt in dat als een cliënt voor normale medische zorg niet meer alleen een arts of therapeut kan bezoeken, de instelling voor begeleiding zorgt. Begeleiding kan nodig zijn als de cliënt bijvoorbeeld niet alleen kan reizen of niet meer kan onthouden wat de behandelaar zegt. De instelling kan hierbij de hulp van mantelzorgers vragen, maar deze zijn hiertoe niet verplicht. Zijn er geen mantelzorgers beschikbaar dan zal de instelling voor de benodigde begeleiding moeten zorgen. Dat kan ook met inzet van geïnstrueerde vrijwilligers.

Lees meer op de pagina 'Overige voorzieningen' bij verblijf in een instelling.

De cliënt begeleiden naar een arts of therapeut bij zorg thuis

Verzekerden kunnen onder voorwaarden ook kiezen om de zorg thuis te ontvangen met een volledig pakket thuis (vpt) of een modulair pakket thuis (mpt) of de zorg zelf te regelen met een persoonsgebonden budget (pgb).

Het begeleiden van de cliënt naar een arts of therapeut bij zorg thuis staat beschreven op de pagina 'Leveringsvormen (instelling, vpt, mpt en pgb) (Wlz)'.