Zinnige Zorg ggz: naar betere zorg bij PTSS en psychose - Artikel Zorginstituut Magazine april 2021

Partijen in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) gaan de zorg bij psychose en posttraumatische stressstoornis (PTSS) op een aantal concrete punten verbeteren. Zo zullen mensen met psychose vaker cognitieve gedragstherapie krijgen en wordt bij PTSS eerder traumagerichte behandeling aanbevolen. De veldpartijen gaan deze en andere verbeterpunten de komende jaren in  praktijk brengen. In dit artikel uit het Zorginstituut Magazine leest u meer over deze verbeterpunten.

Speelgoedletters die de woorden help mij spellen
Beeld: ©ANP