AWBZ 2014

De staatssecretaris van VWS heeft in de Aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten 2014 het macrobedrag dat beschikbaar is voor de uitvoering van de AWBZ in 2014 vastgesteld op 173,875 miljoen euro. Het bedrag dient als dekking van de totale beheerskosten van de zorgverzekeraars en de verbindingskantoren.

Beheerskosten

De kosten voor de uitvoering van de AWBZ zijn gebudgetteerd. Op basis van de ministeriƫle regeling stelt het Zorginstituut beleidsregels vast voor de verdeling van het budget voor de verbindingskantoren en het budget voor de zorgverzekeraars.

Voorlopige vaststelling

In januari van het budgetjaar stellen wij per verbindingskantoor en per zorgverzekeraar de voorlopige beheerskostenbudgetten vast, waarop we maandelijks voorschotten verstrekken uit het AFBZ.

Nadere voorlopige en definitieve vaststelling

In november of december van het budgetjaar stelt de staatssecretaris van VWS het macrobudget definitief vast in de Nadere Aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten. We stellen uiterlijk per 1 mei van het volgende jaar de beheerskostenbudgetten van de zorgverzekeraars definitief vast. Voor de verbindingskantoren wordt uiterlijk op 1 mei van het volgende jaar het budget nader vastgesteld. Het Zorginstituut verrekent rente over teveel of te weinig verstrekte beheerskosten. De definitieve vaststelling vindt plaats uiterlijk drie jaar na het jaar waarop de budgettering betrekking heeft.

Zorgkosten

De kosten van AWBZ-aanspraken die verbindingskantoren en zorgverzekeraars rechtstreeks hebben betaald, worden naar werkelijke kosten vastgesteld en vergoed.

Voorlopige vaststelling

Na afloop van het jaar stelt het Zorginstituut in oktober per verbindingskantoor en per zorgverzekeraar de zorgkosten voorlopig vast op basis van respectievelijk de financiƫle verantwoording verbindingskantoren en de jaarstaat zorgverzekeraars AWBZ.

Definitieve vaststelling

De definitieve vaststelling vindt plaats uiterlijk drie jaar na het jaar waarop de zorgkosten betrekking hebben. Hierbij worden eventuele correcties doorgevoerd op basis van de rapporten AWBZ van de NZa.