Verslag van de vergadering van de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) over atidarsagene autotemcel (Libmeldy®)

Verslag van de vergaderingen van de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) over atidarsagene autotemcel (Libmeldy®). Atidarsagene autotemcel kan worden toegepast bij de behandeling van de ernstige stofwisselingsziekte metachromatische leukodystrofie (MLD) bij kinderen. Dit onderwerp is besproken in de WAR-vergaderingen van 14 februari 2022 en 11 juli 2022.