Zinnige Zorg - Verslag startbijeenkomst implementatiefase COPD

Op 17 september 2020 vond de startbijeenkomst plaats van de implementatiefase van het Zinnige Zorg-project 'COPD'. Vanwege de coronamaatregelen vond deze bijeenkomst plaats via beeldconferentie.

Resultaten bijeenkomst

In deze bijeenkomst informeerden partijen op hoofdlijnen hoe ze de verbeterafspraken uit het 'Verbetersignalement Zorgtraject van mensen met COPD' hebben opgepakt. Ook besloten ze om de verbeterafspraken gezamenlijk verder uit te werken.

Het vervolg

Het onderwerp ‘opioïden in de  laatste levensfase’ kon tijdens deze bijeenkomst niet meer worden besproken. Dit gebeurt op 4 november 2020.