Zinnige Zorg - Verslag consultatiebijeenkomst slaapapneu

Op 16 december 2019 organiseerde het Zorginstituut een bijeenkomst ter bespreking van het concept-verbetersignalement obstructief slaapapneu (OSA). Dit verbetersignalement is het resultaat van de verdiepende analyse naar verbetermogelijkheden in de zorg voor mensen met OSA. Deze analyse  maakt deel uit van het programma Zinnige Zorg.

Resultaat van de bijeenkomst

Tijdens de bijeenkomst is door alle aanwezigen uitvoerig over de inhoud van het concept-verbetersignalement gesproken. Hieruit zijn de volgende actiepunten voortgekomen:

  1. het Zorginstituut gaat met relevante partijen in gesprek over problemen rond de vergoeding van imaxillaire osteotomie (met name de orthodontie);
  2. partijen geven een bestuurlijke schriftelijke reactie op het concept-verbetersignalement, eventueel met onderbouwde, concrete voorstellen voor aangescherpte verbeterpunten en verbeterafspraken;
  3. ontwikkeling van een landelijk zorgpad (in de implementatiefase);
  4. inventariseren van bestaande zorgpaden OSA om te leren van best practices;
  5. het Zorginstituut zal reageren op alle input van partijen uit de bijeenkomst en de schriftelijke consultatieronde.

Het vervolg

Het Zorginstituut verzamelt alle reacties en koppelt terug naar de betrokken partijen. Het definitieve verbetersignalement wordt in maart 2020 vastgesteld. Hierna begint de implementatiefase.