Standpunt Adjuvante Hypertherme Intraperitoneale Chemotherapie (HIPEC) bij stadium III coloncarcinoom en een hoog risico op peritoneale metastasering

Per 1 april 2015 was adjuvante behandeling met HIPEC bij patiënten met stadium III coloncarcinoom en een hoog risico op peritoneale metastasering voorwaardelijk toegelaten tot het basispakket voor een periode van 4,5 jaar. Op basis van de verzamelde onderzoeksresultaten oordeelt het Zorginstituut nu, dat het toevoegen van HIPEC aan de standaardbehandeling niet leidt tot aantoonbare meerwaarde voor deze patiënten. Behandelaars, patiënten en verzekeraars zijn het eens met dit standpunt en komen tot dezelfde conclusie. De behandeling voldoet niet aan 'de stand van de wetenschap en praktijk' en komt daarom niet in aanmerking voor vergoeding uit het basispakket.