Zinnige Zorg - Verbetersignalement COPD

Samen met partijen in de zorg heeft het Zorginstituut vastgesteld dat verbeteringen mogelijk zijn in het zorgtraject van mensen met COPD. De afspraken om deze verbeteringen te realiseren staat in het ‘Verbetersignalement Zorgtraject van mensen met COPD’, het definitieve rapport van de verdiepingsfase COPD.

Verbeterpunten COPD-zorg

De zorg voor mensen met COPD kan verbeterd worden door:

 • begeleiding bij stoppen met roken;
 • vertaling naar de praktijk van de nieuwste inzichten over voorschrijven en afbouwen van inhalatiecorticosteroïden (ICS);
 • toepassing stepped care in oefentherapie en longrevalidatie;
 • vaker voorschrijven van opioïden in de palliatieve fase;
 • toepassing van e-health in de COPD-zorg.

Verwachte resultaten van verbeterde COPD-zorg

De verbeterafspraken uit het verbetersignalement hebben als doel:

 • meer COPD-patiënten worden gemotiveerd om te stoppen met roken en meer patiënten krijgen stoproken-begeleiding die past bij de ernst van hun rookverslaving;
 • alleen patiënten die echt gebaat zijn bij ICS krijgen deze medicatie, waardoor het gebruik zal afnemen en patiënten geen onnodige bijwerkingen ondervinden;
 • patiënten weten beter wat oefentherapie en longrevalidatie is en kunnen daardoor samen met hun arts beter kiezen welke vorm het beste bij ze past;
 • door meer aanbod van longrevalidatie in de eerste en tweede lijn, krijgen meer COPD-patiënten toegang tot zorg waarin bewegen centraal staat;
 • door gebruik opioïden in de palliatieve fase hebben patiënten met ernstige kortademigheid minder last van benauwdheid;
 • partijen nemen de regie op ontwikkelen van e-health en telebegeleiding en opname hiervan in de richtlijnen;
 • verbeterde informatievoorziening aan (en communicatie met) de patiënt.
Infographic Verbetersignalement Zorgtraject van mensen met COPD

Beeld: Zorginstituut Nederland

De volgende stap: implementatiefase

In de implementatiefase worden de verbeterafspraken gerealiseerd. De betrokken partijen in de zorg zijn hiervoor verantwoordelijk. De afspraken die zij hierover met het Zorginstituut hebben gemaakt staan in het verbetersignalement. Het Zorginstituut zal jaarlijks samen met de betrokken partijen nagaan of de afgesproken acties zijn uitgevoerd en verslag uitbrengen aan de minister voor Medische Zorg en Sport.

Van Zinnige Zorg naar Passende zorg

Zinnige zorg wil zeggen: zorg van goede kwaliteit, niet meer dan nodig en niet minder dan noodzakelijk. In Zinnige Zorg-projecten houdt het Zorginstituut de zorg die in het basispakket zit tegen het licht. De patiënt en de zorg die deze nodig heeft, staan daarbij centraal. Samen met betrokken partijen kijken we waar gepast gebruik van zorg beter kan. Zo kunnen we kwaliteit voor patiënten verbeteren en onnodige kosten vermijden. De Zinnige Zorg-methodiek wordt op dit moment verder ontwikkeld door het Zorginstituut. In nauwe samenwerking met diverse partners binnen de overheid en de zorg wordt inhoud en vorm gegeven aan de methodiek voor Passende zorg. Lopende Zinnige Zorg-onderzoeken vinden doorgang in het kader van Passende zorg. Het Zorginstituut blijft tijdens de implementatie de verbetermogelijkheden monitoren die zijn vastgelegd in het verbetersignalement.