Handreiking behandeling (geneeskundige zorg) in de Wlz per 1 januari 2021

Op 1 januari 2021 krijgen mensen met een psychische stoornis toegang tot de Wlz. Met deze handreiking wil Zorginstituut Nederland duidelijkheid geven over een aantal onderwerpen waarover in de praktijk vragen bestaan.

De volgende vragen worden beantwoord:

  1. Welke behandelvormen zijn verzekerd in de Wlz?
  2. Hoe is de afbakening van de Wlz en Zvw geregeld?
  3. Wie is bij de verschillende leveringsvormen verantwoordelijk voor wat?