Evaluatierapport Verslavingszorg in beeld - alcohol en drugs en Standpunt Minnesota Model (rapport HHM)

In deze evaluatie beschrijven we of en hoe de voorgeschreven aanbevelingen met betrekking tot de te verzekeren prestatie en de uitvoeringspraktijk van het rapport ‘Verslavingszorg in beeld – alcohol en drugs’ (oktober 2014) door zorgverzekeraars zijn opgevolgd. Daarnaast beschrijven we of en hoe het standpunt Minnesota Model (juni 2013) uitwerkt in de praktijk. Deze rapportage komt voort uit het evaluatieprogramma waarmee het Zorginstituut in 2014 is gestart om - onder andere - inzicht te krijgen in de effecten van de uitgebrachte producten. Ook heeft de minister van VWS het Zorginstituut gevraagd haar begin 2016 te informeren over de stand van zaken met betrekking tot de integratie van de aanbevelingen.