Oordeel toetsingscommissie over voorstel voor de tweede en laatste herijking van de selectie van COVID-zorg

Dit memo gaat in op de tweede en laatste herijking van de Beleidsregels catastrofebijdrage coronapandemie 2020 en 2021.

2e en laatste herijking Beleidsregels catastrofebijdrage

Voor een goede uitvoering van de Catastroferegeling is het noodzakelijk dat de COVID-19-kosten zo goed mogelijk worden geïdentificeerd. Het Zorginstituut heeft daarvoor in december 2020 beleidsregels vastgesteld (Beleidsregels catastrofebijdrage coronapandemie 2020 en 2021). Deze omvatten het grootste deel van de patiëntgebonden COVID-19-zorg. Vanwege de uitzonderlijke aard van de COVID-19-pandemie staat in de beleidsregels ook dat het Zorginstituut 2 keer zal nagaan of een aanpassing nodig is van de selectie van patiëntgebonden COVID-19-zorg. De eerste herijking vond plaats in december 2021 en leidde tot een wijziging van de beleidsregel (Wijziging Beleidsregels catastrofebijdrage coronapandemie 2020 en 2021). Dit memo gaat in op de tweede en laatste herijking (Wijziging Beleidsregels catastrofebijdrage coronapandemie 2020 en 2021 - tweede en laatste herijking).