Kaftrio: eerst prijsafspraak, dan vergoeding - Artikel Zorginstituut Magazine juli 2021

Er komen steeds meer nieuwe, veelbelovende geneesmiddelen voor ernstige en zeldzame ziekten. Goed nieuws, maar de prijzen voor deze medicijnen worden alsmaar hoger. Dat betekent dat het Zorginstituut steeds vaker ‘nee, tenzij’ moet adviseren. Zoals begin mei, toen wij de minister adviseerden om het nieuwe geneesmiddel Kaftrio® pas na prijsonderhandelingen tot het basispakket toe te laten.

De foto toont een patiënt met cystische fibrose die een longonderzoek ondergaat
Beeld: ©Hollandse Hoogte/ANP