Reglement adviescommissie veelbelovende zorg

Voor de uitvoering van de subsidieregeling veelbelovende zorg is een commissie van deskundigen ingesteld voor de advisering over de projectideeën en uitgewerkte subsidieaanvragen. Het Bestuur van ZonMw en van de Raad van Bestuur van Zorginstituut Nederland hebben een reglement opgesteld voor deze commissie. In dit reglement zijn de samenstelling, taak en werkwijze van de Adviescommissie veelbelovende zorg (Advezo) geregeld. De commissie wordt ondersteund door een secretariaat waarin medewerkers van ZonMw en het Zorginstituut samenwerken voor de inhoudelijke toetsing van de projectideeën en uitgewerkte aanvragen aan de criteria van de regeling. De secretaris en de plaatsvervangend secretaris zijn van beide organisaties afkomstig.