ACP-advies over venetoclax (Venclyxto®)

ACP-advies aan de Raad van Bestuur van het Zorginstituut over venetoclax (Venclyxto®), in combinatie met rituximab, voor de behandeling van volwassen patiënten met chronische lymfatische leukemie (CLL) die ten minste één andere therapie hebben gehad.

De commissie heeft in haar vergadering van 5 april 2019 gesproken over de vraag of het ‘sluisgeneesmiddel’ venetoclax bij hierboven genoemde indicatie opgenomen dient te worden in de basisverzekering. Tijdens de vergadering is geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot inspreken door partijen.

De commissie adviseert prijsonderhandeling en indien mogelijk een herziening van de prijsafspraak over ibrutinib (Imbruvica®). Daarnaast benadrukt zij het belang van dataverzameling om gepast gebruik in de praktijk te monitoren.