Subsidieregeling veelbelovende zorg: springplank naar het basispakket

De subsidieregeling Veelbelovende zorg geniet 2 jaar na de lancering in 2019 toenemende bekendheid bij ziekenhuizen. Een online informatiebijeenkomst over de regeling van Zorginstituut Nederland en ZonMw trok dinsdag 2 februari 2021 bijna 300 belangstellenden. Op dezelfde dag is de regeling opnieuw opengesteld voor een nieuwe indieningsronde van subsidieaanvragen. Jaarlijks is € 69 miljoen aan subsidie beschikbaar. In 2020 ontvingen 5 onderzoeksprojecten voor veelbelovende zorg de eerste subsidies, het hoogste toegekende bedrag was € 30 miljoen.

De foto toont vier zorgverleners in gele beschermende kleding, die een behandeling voorbereiden voor een patiënt

Doel van de subsidieregeling Veelbelovende zorg is bevorderen dat veelbelovende zorg sneller via het basispakket beschikbaar komt voor patiënten. Dit gebeurt door het financieren van onderzoek dat de effectiviteit van een nieuwe zorgbehandeling aantoont, in vergelijking met de standaardbehandeling.

‘Stand van de wetenschap en praktijk’

De subsidieregeling Veelbelovende zorg fungeert als een springplank voor veelbelovende zorg in Nederland. De regeling voorziet in een duidelijke vraag en vult een lacune in, want in de praktijk is het voor onderzoekers vaak lastig om voldoende geld bij elkaar te krijgen om ook de hoge zorgkosten aan patiënten tijdens het onderzoek te financieren. De Subsidieregeling veelbelovende zorg financiert zowel de zorg- als onderzoekskosten. Op basis van het wetenschappelijk bewijs neemt het Zorginstituut aan het eind van het onderzoekstraject binnen 6 maanden een standpunt in of de onderzochte zorg voldoet aan ‘de stand van de wetenschap en praktijk’ en daarmee verzekerde zorg is.

In 2020 kregen de eerste 5 onderzoeksprojecten van consortia van ziekenhuizen subsidie toegekend. Onder andere voor onderzoek naar het op locatie produceren van CAR-T-cellen, door een consortia van ziekenhuizen onder leiding van het UMCG. Deze innovatieve immuuntherapie kan levensreddend zijn voor uitbehandelde kankerpatiënten met een zeer agressieve vorm van lymfeklierkanker. In 2020 zijn ook subsidies toegekend voor onderzoek naar een patiëntvriendelijke behandeling voor mensen met een zeer ernstige depressie, die een alternatief biedt voor elektroconvulsieve therapie (€ 3,2 miljoen), en voor onderzoek naar patiëntvriendelijker zorg bij pijn op de borst (€ 650 duizend).

Eerst projectidee, daarna subsidieaanvraag

De indieningsperiode die dinsdag 2 februari start, duurt tot dinsdag 6 april 2021 om 14:00 uur. Indieners moeten eerst met een projectidee komen, dat het doel en de relevantie van het onderzoeksproject onderbouwd verwoordt. Op basis daarvan nodigt de onafhankelijke adviescommissie veelbelovende zorg indieners wel of niet uit om hun projectidee verder uit te werken in een subsidieaanvraag.

Meer informatie? Lees alles over de regeling en de procedure om een aanvraag in te dienen.