Herziening subsidieregeling Veelbelovende zorg

Per 1 februari 2020 treden er wijzigingen in de subsidieregeling Veelbelovende zorg in werking, zie publicatie in de Staatscourant van 13 januari 2020. Met deze wijzigingen neemt het aantal interventies dat voor subsidie in aanmerking komt toe. Een voorbeeld daarvan is kortdurende en langdurende fysiotherapie, zodat ook daarvoor onderzoek naar de (kosten)effectiviteit kan plaatsvinden. Een ander voorbeeld is dat onderzoek naar een off-label toepassing van een generiek geneesmiddel voor subsidie in aanmerking komt., ook als de prevalentie van de aandoening hoger is dan 1: 150.000. Daarnaast zijn er enkele ondergeschikte wijzigingen aangebracht zoals het opnemen van een startdatum voor het onderzoeksproject en het doen van een jaarlijkse opgave van de werkelijke kosten.

De foto toont wetenschappers die in een laboratorium aan het werk zijn

Doel van de regeling Veelbelovende zorg

Het doel van de regeling is het versnellen van de toegang van de patiënt tot potentieel veelbelovende zorg via opname in het basispakket. Zorg wordt namelijk alleen vergoed vanuit het basispakket, als het ten minste even effectief is als de gebruikelijke zorg in Nederland. Om de effectiviteit en kosteneffectiviteit van de zorg vast te stellen is kwalitatief goed onderzoek nodig. Via deze regeling is het mogelijk subsidie te krijgen voor tijdelijke financiering van de veelbelovende zorg. Binnen de subsidieperiode verzamelt de onderzoeksgroep gegevens over de effectiviteit en kosteneffectiviteit van een interventie t.o.v. de huidige standaard- of gebruikelijke behandeling(en). Met deze regeling stelt het ministerie van VWS jaarlijks maximaal € 69 miljoen beschikbaar.

Welke zorg komt in aanmerking?

De zorgvormen die in aanmerking komen voor subsidie zijn geneeskundige zorg, hulpmiddelenzorg en off-label toepassingen van in Nederland geregistreerde geneesmiddelen. De regeling financiert zowel de kosten voor de zorg van deelnemende patiënten (minimaal 80%) als voor onderzoek (maximaal 20%). De looptijd van een project is maximaal 6 jaar. Informatie over de precieze criteria waaraan een onderwerp moet voldoen is in te zien via de Staatscourant.

Informatie

De eerste projectideeën kunnen naar verwachting tot 7 april 2020 14:00 uur worden aangeboden. Exacte informatie over de eerste subsidieronde en de regeling worden op korte termijn gepubliceerd op de websites van Zorginstituut Nederland en ZonMw.

Op donderdag 30 januari 2020 vindt er een informatiebijeenkomst subsidieregeling Veelbelovende zorg plaats, aanmelden is nog mogelijk.