Hulpmiddelen tijdens en na geriatrische revalidatiezorg (GRZ)

In dit document staat beschreven wanneer een hulpmiddel onderdeel is van GRZ-zorg. Het is belangrijk om onderscheid te maken tussen outillagehulpmiddelen en individuele hulpmiddelen. Outillagehulpmiddelen zijn hulpmiddelen en voorzieningen die voor meerdere mensen (her)bruikbaar zijn. Een instelling die GRZ biedt, moet toegerust zijn om die zorg te bieden. Dat wil zeggen, dat bepaalde voorzieningen (standaard) aanwezig moeten zijn, zoals outillage (uitrusting, materieel) voor het verblijf in de instelling en de zorg die daar wordt geboden. Individuele hulpmiddelen zijn hulpmiddelen die niet of alleen na kostbare individuele aanpassingen door verschillende personen na elkaar te gebruiken zijn.