Zinnige Zorg - Bekkenbodemklachten (verdiepingsfase)

Samen met partijen in de zorg onderzoekt Zorginstituut Nederland waar mogelijkheden zijn voor verbeteringen in het zorgtraject voor vrouwen met bekkenbodemklachten. De resultaten van het onderzoek en de aanbevelingen over hoe de verbeteringen bereikt kunnen worden, beschrijft het Zorginstituut in een 'verbetersignalement'. Daarin staat ook welke gevolgen de invoering van de aanbevelingen kan hebben voor de kwaliteit en kosten van de zorg.

Verdiepend onderzoek van zorg bij gynaecologische aandoeningen

Het onderzoek naar bekkenbodemproblemen is een onderdeel van het Zinnige Zorg-project 'Zorg bij gynaecologische afwijkingen'. Het is een verdiepend onderzoek binnen het ICD-10-gebied 'Zorg bij gynaecologische aandoeningen (XIV N70-N98)'. Er is nog 1 ander onderwerp geselecteerd voor de verdieping van dit ICD-10-gebied, namelijk de het Zinnige Zorg-project 'Zorg voor vrouwen met afwijkingen van de baarmoederhals'.

In het verdiepend onderzoek bekijken we het zorgtraject van de vrouw vanaf het moment dat ze bij een arts komt. Hierbij gaan we onder andere na:

 • of de kwaliteitsstandaarden bekend zijn;
 • of de zorg in de praktijk volgens de kwaliteitsstandaarden wordt geleverd;
 • hoe de zorg door de patiënte wordt ervaren;
 • of de zorg effectief is.

De resultaten van het onderzoek beschrijft het Zorginstituut in een ‘Verbetersignalement’. Op basis hiervan kunnen de betrokken partijen de verbeteringen in de volgende fase van het project uitvoeren. Dit is de implementatiefase.

Vervolgbijeenkomst 9 juli 2019

Om het hele zorgtraject te analyseren ter vaststelling of er mogelijkheden tot verbetering zijn, hebben we onderzoek uitgezet om de diagnostiek en behandeling van vrouwen met urine-incontinentieklachten in de 1e lijn in kaart te brengen. Op 9 juli 2019 zullen wij de resultaten en analyses van het verdiepingsonderzoek met onze stakeholders bespreken. Van deze vervolgbijeenkomst wordt een verslag gemaakt.

Startbijeenkomst verdiepingsfase 26 juni 2018

Op 26 juni 2018 vond de startbijeenkomst van het project plaats. Hierin hebben we samen met de betrokken partijen (zie onderaan de pagina) het zorgtraject van de patiënt doorgenomen. Dit is de vrouw met bekkenbodemklachten. Bekkenbodemklachten die passen bij het bekkenpijnsyndroom, vallen buiten dit project. De partijen hebben op basis van hun ervaringen in de praktijk aangegeven waar het zorgtraject verbeterd kan worden. Deze suggesties zijn daarna per thema gesorteerd en staan in het verslag van de bijeenkomst. Ook zijn de zorgtrajecten vanuit het perspectief van de vrouw gevisualiseerd.

Verslag Startbijeenkomst Zinnige Zorg verdiepingsfase zorg bij bekkenbodemklachten - 26 juni 2018

Meer informatie

Contactpersoon: Uriëll Malanda (projectleider)
E-mail: umalanda@zinl.nl
Mobiel: 06 - 52 33 81 54

TijdlijnOverzicht van belangrijke stappen in de verdiepingsfase Bekkenbodemklachten.

Betrokken partijen

 • Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU)            
 • Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)
 • Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ)     
 • Nederlandse Vereniging voor Bekkenfysiotherapie (NVFB)
 • Nederlandse Vereniging voor Obstetrie & Gynaecologie (NVOG)           
 • Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU) 
 • Patiëntenfederatie Nederland
 • Stichting Bekkenbodem4All (B4A)
 • Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland: Voortplanting, Obstetrie en Gynaecologie (V&VN VOG)       
 • Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN)              
 • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)